Pěnové hasicí přístroje

600 Kč

Pěnový hasicí přístroj Home Fireman Pro hašení požárů třídy F - požáry jedlých tuků a olejů používaných na (v) kuchyňských spotřebičích nabízíme speciální hasicí přístroj.Vhodný též do automobilu.

1 300 Kč

Hasicí přístroj pěnový 2 až 6 litrů Pěnové hasicí přístroje byly do roku 2005 určeny pro hašení požáru třídy A (pevné látky, např. papír, dřevo, textil) a B (kapalné látky a látky přecházející do kapalného skupenství, např. benzín, nafta, barvy, dehet, tuky, parafín).